74
   Monday
   84 / 66
   Tuesday
   86 / 66
   Wednesday
   88 / 65

   Orangutan kisses baby girl through glass at Toledo Zoo