87
   Friday
   88 / 66
   Saturday
   86 / 65
   Sunday
   88 / 66

   Soggy start to July treks on