49
   Wednesday
   41 / 32
   Thursday
   42 / 31
   Friday
   44 / 30