80
   Wednesday
   81 / 68
   Thursday
   80 / 60
   Friday
   83 / 63