79
   Thursday
   89 / 68
   Friday
   86 / 67
   Saturday
   87 / 66

   FNF Week 10: Anthony Wayne at Springfield

   Springfield holds off Anthony Wayne 37-14.