77
   Monday
   84 / 66
   Tuesday
   86 / 66
   Wednesday
   88 / 65

   Whitmer pounces on Lima

   Whitmer took down Lima 77-55 Tuesday night.