63
   Wednesday
   85 / 64
   Thursday
   86 / 67
   Friday
   87 / 66