47
   Wednesday
   60 / 45
   Thursday
   62 / 43
   Friday
   68 / 47