62
   Wednesday
   71 / 53
   Thursday
   74 / 51
   Friday
   65 / 58

   4td5bWkX46o