80
   Wednesday
   89 / 69
   Thursday
   88 / 68
   Friday
   86 / 66

   4td5bWkX46o