77
   Friday
   64 / 59
   Saturday
   62 / 45
   Sunday
   71 / 44

   Bye-bye white Christmas